Mieszkańców po północy wyprowadzono z domów. Zájezd | Martina Lehmannová, die seit 2017 die Gedenkstätte leitete, schlug vor, auch an die denunzierte Jüdin zu erinnern. Dřínov | Die 195 Frauen des Dorfes wurden in das Konzentrationslager Ravensbrück bei Fürstenberg/Havel deportiert, wo 52 von ihnen ermordet wurden. Przybliżamy czytelnikom skąd były te dzieci i jak się tam znalazły. Na noc ustawione były kozły… (więcej…), Tajemnica nawiedzonego kościoła Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ruszamy śladami historii owianą legendą o dziwnych, występujących w tym miejscu paranormalnych zjawiskach. Otvovice | Maszyna Autofrigor zamku Czocha zaczyna mówić, Schloss Schweinhausburg – Zamek rodu Świnków, „Baudienst in GG Abteilung 1/202” w Kaletniku, I wojna światowa – Walki nad Pilicą 1914-1915, Kapral Stanisław Marciniak – żołnierz 12 Pułku Ułanów Podolskich, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Ozorkowie, Time Gates – Bramy Czasu w Jeleniej Górze, Izba Pamięci – „Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej” dzisiaj, „Razem tworzymy Izbę Pamięci gminy Lisków”, Tajemnice Historii – wykłady i ekspozycja, Album – Złomowisko w Kaźmierzu i Cytadela w Poznaniu, Śladami przeszłości – Zbiornik Murowaniec, Przedmoście Kalisz – Kaliska Linia Maginota, Wywiad z Panią Cecylią Chabelską we wsi Kąpie gmina Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim. Neuměřice | Studeněves | Sie soll an die Kinder aus Lidice erinnern, die nach ihrer Deportation umgebracht wurden, und zugleich ein Denkmal für alle Kinder darstellen, die Opfer von Kriegen sind. Řisuty | Troje wybrano od razu w Kladnie, kolejnych siedmioro w wieku do jednego roku życia oddano do niemieckiego sierocińca w Pradze Krči. Klobuky | Etwa ein Dutzend der Kinder erklärten die Nazis für arisch und brachten sie in deutsche Lebensbornheime. Bardzo szybko odnajdujemy pozostałości po drucie kolczastym. Do prac budowlanych przydzielono 44 jeńców francuskich, 18 jeńców angielskich i 200 radzieckich. Ważny udział w zagładzie Lidic brał ambitny sekretarz stanu protektora Rzeszy Karl Hermann Frank. Der in die USA emigrierte Komponist Max Brand schrieb 1942 die Ballade für Lidice für Singstimme und Klavier. Hřebeč | Jarpice | [4] Insgesamt konnten 17 Kinder wiedergefunden werden. Die Sonne war schon fast zwei Stunden untergegangen über dem Dorf Lidice westlich von Prag, als gegen 22 Uhr knapp ein Dutzend schwere Lastwagen eintrafen. Pavlov | Horní Bezděkov | Hier gibt es die Geschichte zum Mitmachen. Beřovice | Po zamachu 27 maja 1942 na Protektora Rzeszy Reinharda Heydricha nasilił się terror władz niemieckich skierowany przeciwko narodowi czeskiemu. Für das Jahr 1309 ist die Existenz eines „castrum Luticz“ belegt. Kačice | Die Kinder von Lidice Dokumentarfilm (ZDF, Deutschland, 1999, 29 Min. Hořešovice | Velvary | We wsi ukrywano tajną radiostację Libuše należącą do grupy spadochronowej Silver A, która przygotowywała zamach. Zákolany | Regulamin - Zakaz kopiowania i rozpowszechniania informacji zawartej na tej stronie bez wiedzy i zgody administratorów strony! Kulturminister Lubomír Zaorálek stellte Martina Lehmannová im Januar 2020 vor die Wahl, zurückzutreten oder entlassen zu werden. Lhota | Frank Metzing und Kerstin Schicha stützen bei ihren Recherchen insbesondere auf einen Briefwechsel zwischen verschiedenen NS-Stellen über die Kinder von Lidice aus den Jahren 1943 und 1944. Svinařov | Velké Přítočno | 1948 errichtete die tschechische Regierung 300m vom ursprünglichen Ort entfernt ein neues Dorf Lidice. W poł. Běleč | Pletený Újezd | W XV wieku stanowiła ona własność Pomianów z Niewiesza, którzy przyjęli nazwisko Biernackich, i piszą się Biernaccy herbu Pomian. Bílichov | Ledce | W dniu 16 czerwca 1942 w Pradze rozstrzelano kolejnych 26 mieszkańców Lidic: 7 kobiet i 8 mężczyzn z rodzin Horáków i Stříbrnych, uwięzionych już wcześniej; 9 dorosłych mężczyzn, którzy znajdowali się feralnego dnia poza Lidicami (7 w pracy, 1 w szpitalu, 1 ukrywał się przez kilka dni w lesie) i 2 chłopców, u których stwierdzono dodatkowo, że już skończyli 15 lat. [7] Mit ihr gingen zehn Mitarbeiter. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoki żelaza, czyli w czasach kultury łużyckiej (znanych jest ok. 70) oraz w okresie wczesnego… (więcej…). Die Kinder von Lidice. Udajemy się główną drogą postanawiając najpierw odnaleźć w lesie obiekt numer sześć.